Axelpressar uppåt stång

Aktiverade muskler

Tränar hela axelpartiet.

Stå stadigt och placera stången i utgångsläget – precis framför nyckelbenen. Sänk axlarna och behåll dem nedsänkta under helt utförandet.

Pressa stången rakt uppåt med hjälp av axelmusklerna.

Stanna precis innan armarna är helt raka.Håll emot övningen på tillbakavägen.

Axelpressar uppåt startposition

Startposition - spänn magstödet och gör dig redo för att pressa stången uppåt.

Axelpressar uppåt pressen

Pressa stången upp mot taket med axelmusklerna.