Frivändning med stång

Aktiverade muskler

Tränar alla axelmuskler.

Stå stadigt i grundposition och spänn magmusklerna för stöd. Tänk aktivt på att hålla axlarna sänkta under övningen, i varje steg (de vill gärna åka upp mot öronen).

Den här övningen är bra för axlarna och ett smart val, det finns andra typer av frivändningar där du börjar med stången nere på golvet – de frivändningarna är tyvärr en vanlig orsak bakom många ryggskador då det är vanligt att träna dem för tungt och för dåligt uppvärmd. Denna version av frivändning med stång är alltså ett säkert och smart alternativ:

stå stadigt i grundposition
1: Greppa stången lite bredare än axelbredd. Behåll axlarna nedsänkta under hela övningen.

flippa stången2: Börja med att lyfta stången mot bröstet genom att föra armbågarna uppåt/ut åt sidorna. Flippa upp stången samtidigt som du för båda armbågarna intill kroppens sidor och böjer benen en aning. Sträva efter att hålla stången kvar i samma position, stången ska alltså helst inte röra sig när du för vrider stången och för in armbågarna.

frivändning pressa stången mor taket3: Pressa upp stången mot taket. Var noga med att spänna core för stöd. Pressa upp med axelmusklerna, men kom ihåg att ha axlarna sänkta.

sänk stången4: Sänk stången så att du hamnar i samma position som vid punkt 2. Kontrollerat. Bromsa med axelmusklerna.

sänk stången5: Vik ut armbågarna (men behåll axlarna nedsänkta) och flippa stången, gör precis på samma sätt som vid punkt 2 fast i omvänd ordning.

stå stadigt6: Sänk ned stången till startläget. Starka magmuskler hela tiden för en stark stående grundposition.