Utåtrotation en arm

Aktiverade muskler

Stärker musklerna på axlarnas baksida.

Välj att hålla i träningsgummibandet eller att fästa det i något framför dig, ett dörrhandtag till exempel.

Placera överarmen intill kroppen, skjut fram bröstet, sänk och dra bak axlarna en aning.

Håll den tränande armen i 90 graders vinkel och fixera överarmen intill kroppen (tänk att du ska klämma fast en tidning mellan överarmen och kroppens sida).

Rotera ut underarmen genom att använda musklerna på axelns baksida. Dra bak och sänk ned axeln samtidigt som du roterar underarmen 45 grader.

Om du håller i gummibandet med den andra handen, håll så att motståndet blir tungt men inte maxat. Håll emot på vägen tillbaka.